cobot planet logo

 

 

unia_cobot.png

 

 

COBOT PLANET Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. COBOT PLANET - wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu, który wspomaga automatyzację procesów produkcyjnych

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramachProgramu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

 

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek polski i zagraniczny innowacyjnego produktu umożliwiającego obniżenie barier w procesie automatyzacji procesów biznesowych prowadzącej do obniżenia kosztów jednostkowych i poprawy jakości oraz uniezależnienia od dostępności personelu.

 

Cobot Planet to rozwiązanie służące obniżeniu barier w procesie automatyzacji procesów biznesowychprowadzącej do obniżenia kosztów jednostkowych i poprawy jakości oraz uniezależnienia od dostępnościpersonelu.

 

Projekt polega na skonstruowaniu i sprzedaży kompleksowego rozwiązania pozwalającego na:

- łatwą i elastyczną integrację robotów współpracujących z urządzeniami peryferyjnymi stosowanymi wprocesie wytwórczym przez co możliwe będzie obniżenie barier wejścia w procesie automatyzacji irobotyzacji procesów produkcyjnych,

- szybkie przenoszenie cobotów do pracy w innych instalacjach (przezbrajanie stanowiska) przez coefektywniejsze wykorzystanie ich potencjału, poprawę efektywności inwestycji w robotyzację,

- zwiększenie liczby obsługiwanych urządzeń współpracujących - poprawę standardów bezpieczeństwazwiązanych z zastosowaniem cobotów - odseparowanie układów zasilania urządzeń peryferyjnych odukładu zasilania cobot.

 

Główna siedziba firmy COBOT PLANET mieści się w miejscowości Tajęcina, gdzie został zaangażowany personel projektu. W ramach projektu zostaną przeprowadzone intensywne działania marketingowe orazsprzedażowe mające na celu uzyskanie przychodów ze sprzedaży produktu.

 

Wartość projektu: 1 319 471,00zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 998 835,00zł.

 

 

 

 

Skontaktuj
się z nami

Tajęcina 103
36-002 Jasionka, Poland