cobot planet logo

 unia_cobot.png

COBOT PLANET Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. COBOT PLANET — wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu, który wspomaga automatyzację procesów produkcyjnych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek polski i zagraniczny innowacyjnego produktu umożliwiającego obniżenie barier w procesie automatyzacji procesów biznesowych prowadzącej do obniżenia kosztów jednostkowych i poprawy jakości oraz uniezależnienia od dostępności personelu. 

Cobot Planet to rozwiązanie służące obniżeniu barier w procesie automatyzacji procesów biznesowych, prowadzącej do obniżenia kosztów jednostkowych i poprawy jakości oraz uniezależnienia od dostępności personelu.

Projekt polega na skonstruowaniu i sprzedaży kompleksowego rozwiązania pozwalającego na:

  • łatwą i elastyczną integrację robotów współpracujących z urządzeniami peryferyjnymi stosowanymi w procesie wytwórczym, przez co możliwe będzie obniżenie barier wejścia w procesie automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych;
  • szybkie przenoszenie cobotów do pracy w innych instalacjach (przezbrajanie stanowiska) przez co efektywniejsze wykorzystanie ich potencjału, poprawę efektywności inwestycji w robotyzację;
  • zwiększenie liczby obsługiwanych urządzeń współpracujących;
  • poprawę standardów bezpieczeństwa związanych z zastosowaniem cobotów;
  • odseparowanie układów zasilania urządzeń peryferyjnych od układu zasilania cobotów.

Główna siedziba firmy COBOT PLANET mieści się w miejscowości Tajęcina, gdzie został zaangażowany personel projektu. W ramach projektu zostaną przeprowadzone intensywne działania marketingowe oraz sprzedażowe mające na celu uzyskanie przychodów ze sprzedaży produktu.

Wartość projektu: 1 319 471,00zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 998 835,00zł.

 

 

 

 

Skontaktuj
się z nami

Tajęcina 103
36-002 Jasionka, Polska